Start online aangifte

Om te beginnen met de aangifte, moet u eerst enkele basisgegevens van de overledene invullen en de akte van overlijden in pdf uploaden. In de volgende stap hebt u ook het attest van erfopvolging nodig om een geldige inzending te kunnen doen.

Gelieve de akte van overlijden up te loaden in pdf of een ander afbeeldingsformaat.