Hoe werkt het?

Enkel te gebruiken wanneer alle erfgenamen meerderjarig en bekwaam* zijn. Bij niet aanvaarden van de erfenis: verplicht te melden bij de notaris, geen aangifte nodig.

Om het dossier voor de aangifte van het nalatenschap te kunnen maken, moet u online een aantal gegevens invullen en een aantal documenten opladen. Wij begeleiden u stap per stap, zodat het voor u heel eenvoudig en duidelijk is wat u telkens moet doen.

Wat heb je eerst nodig: attest van erfopvolging

Om te kunnen starten met de online aangifte is het noodzakelijk dat u het attest van erfopvolging in uw bezit hebt. Hebt u dit attest nog niet ontvangen, dan kan u hier het aanvraagformulier downloaden.

(*) Natuurlijke personen worden in de regel geacht handelingsbekwaam te zijn, tenzij wanneer de wet voor specifieke gevallen de handelingsbekwaamheid invoert. Indien een persoon handelingsonbekwaam is, dan wordt het bestuur over de onbekwame persoon en zijn goederen door iemand anders waargenomen. Dit wordt de bewindvoering genoemd.

Invullen gegevens en documenten uploaden

Als u alle stappen doorlopen hebt, beschikken wij over de nodige gegevens en documenten om alle nodige berekeningen uit te voeren en u het volledige en afgewerkte dossier te bezorgen. Wij garanderen u een correcte digitale aflevering binnen de 2 weken, onder voorbehoud dat alle nodige documenten aanwezig zijn.

Dossier laten tekenen en bezorgen aan de Vlaamse belastingsdienst

Het enige wat u nog hoeft te doen, is het dossier (laten) tekenen en aan de Vlaamse Belastingsdienst bezorgen.

Betaling

Voor het opmaken van uw aangifte dossier betaalt u één all-in prijs. Wij maken de factuur op nadat wij alle documenten ontvangen hebben. Na de betaling ontvangt u het volledig afgewerkt dossier.

Prijs: 350 euro incl. BTW